Klampiarske výrobky

Hrebenáč do škridplechu

Hrebenáč do trapézov

Úžľabie

Lemovanie (záveterná lišta do škridplechu)

Horné lemovanie (záveterná lišta do trapézov)

Dvojdielne lemovanie

Prístenná obruba nad plech

Prístenná obruba pod plech

Komínová obruba

Štítová obruba

Odkvapový pás

Parapet

Sneholapač

Cenová ponuka

V prípade záujmu o cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať. Urobiť tak môžete postredníctvom kontaktného formulára alebo priamo na telefónnom čísle 0948 544 475.