OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – GDPR

spoločnosti Metall s.r.o.

Pokiaľ ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov v rámci EU).

 

I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

 

Správcom osobných údajov je spoločnosť Metall s.r.o., ďalej len Prevádzkovateľ , Hlavná 1135, 951 35 Veľké Zálužie, IČO:51885948, Zapísaná v OR OS Nitra, Odd: Sro, vl. č. 46320/N. Kontaktné údaje správcu: branymetall@gmail.com , +421 948 544 475

Spoločnosť Metall s.r.o. je správcom osobných údajov na weboch:

www.metall.sk

 

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tzn. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovávaním budú pomáhať.

 

II. KONTAKTNÉ ÚDAJE

 

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na e-mail: branymetall@gmail.com

 

III. PREHLÁSENIE

 

Prehlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, obzvlášť zákon o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • Budeme spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu.
 • Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.
 • Umožníme a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

 

IV. ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV A ÚČELY SPRACOVANIA

 

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 

A) Na účely registrácie a nákupu v internetovom obchode:

Spoločnosť Metall, s.r.o. spracúva na účely registrácie, nákupu prostredníctvom internetového obchodu www.metall.sk a k výkonu práv a povinností vyplývajúcich medzi Vami a spoločnosťou Metall s.r.o. nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa zákazníka, dodacia adresu, IP adresa zákazníka. Pokiaľ ste firma a požadujete na zakúpený tovar faktúru, potom by sme mali poznať ešte doplňujúce údaje (názov firmy, IČO, DIČ, číslo účtu).

Tieto dáta považujeme za prísne dôverné a neposkytujeme ich žiadnej tretej strane. Výnimkou je iba kuriérska služba (Slovenská pošta alebo kuriérska služba), ktorá s každou zásielkou dostáva z dôvodu doručenia zásielky vašu adresu. Vaše dáta budú kedykoľvek na vašu žiadosť opravené alebo vyradené z databázy.

 

Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je súhlas týmto daný správcovi v zmysle:

 • plnenie zmluvy článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnenie práv a povinností správcu podľa článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • článku 6 ods.1písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov (ďalej “GDPR”) pre účely priameho marketingu, pokiaľ nedošlo k objednávke tovaru,
 • oprávnený záujem správcu na vykonanie priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Spracúvanie osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom internetového obchodu, nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti Metall s.r.o.

Zo strany správcu nedochádza k aickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

B) Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy, resp. objednávky

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, v prípade nákupu aj adresa bydliska, a v prípade nákupu ako podnikateľ alebo firma tiež IČO, DIČ, príp. IČ DPH, číslo účtu, telefónne číslo, ktoré bezpodmienečne potrebujeme k poskytnutiu služieb, k plneniu zmluvy, resp. objednávky teda:

 • na zaslanie cenových ponúk, objednávok a iných elektronických produktov na vašu
  e-mailovú adresu
 • na poskytnutie poradenských služieb a komunikáciu s vami

 

C) Vedenie účtovníctva

Pretože ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) bezpodmienečne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

 

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu plynutia premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu, alebo ste v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

 

V. COOKIES

 

Pri návšteve a prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, a to ako dlho sa na stránke zdržíte, a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

 

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie stránok Prevádzkovateľa. Používaním stránok Prevádzkovateľa vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý dátový súbor, ktorý sa ukladá vo vašom internetovom prehliadači pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si stránka na určitý čas uchováva informácie nevyhnutné pre riadne fungovanie.

Ako používame súbory cookie?

Stránky Prevádzkovateľa používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení a pre nevyhnutnú funkcionalitu.

Ako kontrolovať súbory cookie?

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky uložené súbory cookie a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve stránky manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie?

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie aicky prijíma už v úvodnom nastavení.
Naše webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

 

VI. ZABEZPEČENIE a OCHRANA osobných údajov

 

Chránime Vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, a teda:

 • Zabezpečeným prístupom do všetkých našich počítačov, ktoré používame (zabezpečené heslom)
 • Zabezpečeným prístupom do našich telefónov (zabezpečené heslom)
 • Zabezpečeným prístupom do našich e-mailových schránok (zabezpečené užívateľským menom a heslom)
 • Zabezpečeným prístupom do aplikácií na e-mailové rozposielanie (zabezpečené menom a heslom)
 • Zabezpečeným prístupom do fakturačných systémov (zabezpečené menom a heslom)
 • Šifrovanou komunikáciou na našom webe (platný certifikát https)
 • Pravidelnou aktualizáciou softwaru
 • Zabezpečeným prístupom do členských sekcií webu (zabezpečené užívateľským menom a heslom)
 • Kamerovým systémom, ktorým je zabezpečený celý areál sídla firmy
 • Bezpečne uzamknutým areálom (zabezpečené vonkajšími bránami)
 • Bezpečne uzamknutou prevádzkarňou (zabezpečené uzamykateľnými dverami)
 • Bezpečne uzamknutými kanceláriami (zabezpečené uzamykateľnými dverami)
 • Bezpečne uzamknutou skriňou (zabezpečené uzamykateľnými dverami)

 

Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe aizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neaizovaným spôsobom.

 

VII. POSKYTNUTIE osobných údajov tretím osobám

 

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú.

Osobné údaje, ktoré spracovávame ako správca aj ako spracovateľ, môžeme sprístupňovať výhradne spolupracovníkom a spracovateľom, ktorí vykonávajú administratívnu a technickú podporu pri fungovaní aplikácií potrebných k fungovaniu webu a podporných aplikácií alebo sa podieľajú na chode nášho podnikania (zamestnanci).

Iným subjektom, je umožnený prístup len z dôvodu plnenia zákonných povinností.

 

Uisťujeme Vás, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov.

Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám však, že v takom prípade pri výbere budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba a aktuálnych spolupracovníkov.

Vaše údaje nebudeme poskytovať do tretích zemí. Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

 

VIII. VAŠE PRÁVA v súvislosti s ochranou osobných údajov

 

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: branymetall@gmail.com

 • Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
 • Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať my Vám doložím v lehote 15 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo.
 • Pokiaľ sa u Vás niečo zmení, alebo pokladáte svoje osobné údaje za neaktuálne, alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, domnievate sa, že spracovávame údaje nezákonne, alebo nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov, alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením z odoberania e-mailov obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných ponúk.)

 • Právo na prenositeľnosť: Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako, ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie pošleme v strojovej čitateľnej podobe. V tomto prípade potrebujeme aspoň 20 dní.
 • Právo na výmaz (byť zabudnutý): Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). V takomto prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 10 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaný zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na váš e-mail.

 

SŤAŽNOSŤ na Úrade na ochranu osobných údajov:

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme radi, pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných ponúk, e-mailov s inšpiráciou, článkami či produktami a službami vám zasielame iba vtedy, ak ste našim zákazníkom na základe nášho oprávneného záujmu.

Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stisnutím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

 

IX. MLČANLIVOSŤ

 

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 21.2.2019 a nahradzujú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov.

 

Vo Veľkom Záluží, 21.2.2019