Doplnky

Odkvapový systém

cenová ponuka na vyžiadanie

Strešná membrána

Strešná membrána reguluje procesy súvisiace s rosením vodnej pary, ako aj zhromažďovaním kondenzátu, keďže jej štruktúra neprepúšťa vodu, ale na druhej strane dokonale prepúšťa vodnú paru. A preto voda, ktorá sa dostane pod strešnú krytinu nevnikne do drevenej konštrukcie strechy a ani do izolácie, ale stečie po fólii. Na druhej strane vodná para môže voľne prechádzať cez membránu vonku, nezhromažďuje sa v izolačnej vrstve.

Skrutka farmárska

Farmárske skrutky Sú to diely, ktoré musia spĺňať vysoké požiadavky, nakoľko predstavujú integrálnu časť strešnej krytiny. Spolupracujeme s dodávateľmi, ktorí garantujú vysokú kvalitu svojich výrobkov príslušnými certifikátmi.

Cenová ponuka

V prípade záujmu o cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať. Urobiť tak môžete postredníctvom kontaktného formulára alebo priamo na telefónnom čísle 0948 544 475.